Politika privatnosti

AC Marca želi biti prisutna u svakodnevnom životu ljudi. Želi odgovoriti na njihove potrebe i predvidjeti ih kako bi im unaprijedila kvalitetu života kroz svoje proizvode i usluge.

Putem Politike privatnosti obvezujemo se zaštititi osobne podatke naših korisnika. Također, nastojimo uvesti novine na području funkcija koje će omogućiti bolju zaštitu osobnih podataka naših korisnika.

Nadalje, u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Europske unije upoznajemo vas s našom Politikom privatnosti.

U Barceloni (Španjolska), 15. ožujka 2021.

Grupo AC Marca, S.L.

1. Odgovornost za upravljanje

Naziv: GRUPO AC MARCA S.L. 

Adresa: Av. Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Telefon: +34 93 260 68 00

Adresa elektroničke pošte: dpd@grupoacmarca.com

Osobnim podacima upravlja trgovačko društvo GRUPO AC MARCA, S.L., porezni broj B-61.711.503 sa sjedištem na adresi Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španjolska, koje je matično društvo grupe AC MARCA. 

AC Marca znači GRUPO AC MARCA, S.L. kao i bilo koje trgovačko društvo pod izravnim ili neizravnim nadzorom trgovačkog društva GRUPO AC MARCA, S.L. U Španjolskoj posluje kroz sljedeća društva:

 • AC MARCA HOME CARE, S.A.
 • AC MARCA ADHESIVES, S.A.
 • AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.
 • LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
 • AC MARCA BRANDS, S.L.

Stoga se ova Politika privatnosti primjenjuje na osobne podatke koje prikupljaju trgovačka društva AC Marca vezano za svoje proizvode i usluge. 

2. Podaci koje prikuplja AC Marca

Podaci se prikupljaju kako bismo unaprijedili uslugu koju pružamo našim korisnicima.

Prikupljanje podataka odvija se na dva načina:

 1. Informacije koje dijeli korisnik: na primjer, podaci o kontaktu (ime, prezime, adresa e-pošte itd.) koji se dijele prilikom traženja informacija.
 1. Podaci koji se prikupljaju putem korištenja naših usluga: možemo prikupljati podatke o tome koje usluge koristite i na koji način, na primjer kada posjetite web-stranicu koja se odnosi na neki od naših proizvoda, ili o vašoj interakciji s našim sadržajima. Ti podaci uključuju:
 • Podaci za registraciju i prijavu: svaki put kada posjetite našu web-stranicu postoji mogućnost da ćemo automatski prikupiti i pohraniti određene informacije u zapisnik poslužitelja. Sve te informacije zabilježene su u zapisniku poslužitelja, što omogućuje kasniju obradu podataka u svrhu statističkih mjerenja, što omogućuju uvid u broj pregleda stranica, broj posjeta mrežnim uslugama, redoslijed posjeta, pristupnu točku itd. Ti podaci mogu sadržavati:

Detaljne informacije o tome kako koristite našu uslugu (na primjer, vaše pretraživanje),

IP adresa (IP adresa je broj koji se automatski dodjeljuje računalu kada se spoji na internet),

Informacije povezane s vašim uređajem kao što su na primjer greške, aktivnost sustava, postavke hardvera, verzija preglednika, jezik preglednika, datum i vrijeme zahtjeva poslužitelja i referentni URL,

 • Kolačići i Zapisnik aktivnosti: za pružanje usluga mjerenja AC Marca može koristiti kolačiće kada korisnik posjećuje njezine web-stranice. Kolačići su datoteke koje se šalju pregledniku putem mrežnog poslužitelja s ciljem bilježenja aktivnosti korisnika za vrijeme pretraživanja. Koriste se u skladu s karakteristikama navedenima u našoj Politici korištenja kolačića.

3. Svrha obrade podataka

Podaci koje prikupljamo putem naših usluga koriste se da bismo pružali, održavali, zaštitili i unaprijedili postojeće usluge, razvijali nove te osigurali zaštitu naših korisnika i AC Marce.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, obavještavamo vas da označavanjem kućice “Prihvaćam pravne uvjete” izričito, dobrovoljno i neupitno pristajete na obradu svojih podataka od strane trgovačkog društva AC Marca prikupljenih različitim kanalima koje koristimo i u svrhu koja je navedena u svakom pojedinom slučaju. U nastavku su navedene neke od mogućih svrha:

 1. Upravljanje nagradnim igrama i promidžba naših proizvoda.
 2. Slanje biltena i reklama koje se odnose na trgovačka društva i robne marke AC Marce.
 3. Slanje proizvoda kupljenih uz kupon, kao i njihova promidžba.
 4. Slanje promotivnih materijala putem e-pošte, faksa, SMS-a, MMS-a, društvenih mreža ili bilo kojih drugih elektroničkih ili fizičkih medija, postojećih ili budućih, koji omogućuju komunikaciju. Navedena komunikacija u komercijalne svrhe povezana je s proizvodima ili uslugama koje nudi AC Marca, kao i njezini suradnici ili partneri s kojima je AC Marca sklopila sporazum o dijeljenju podataka o klijentima u svrhu promidžbe.
  • Promidžbene i istraživačke aktivnosti koje se odnose na vlastite proizvode i usluge i koje se provode putem različitih medija i komunikacijskih kanala.
  • Promidžbene i istraživačke aktivnosti koje se provode putem različitih medija i komunikacijskih kanala a koje se odnose na proizvode i usluge trećih strana iz različitih gospodarskih sektora, što može podrazumijevati ustupanje osobnih podataka trećim stranama.
 5. Statistička istraživanja.
 6. Obrada narudžbi, zahtjeva ili bilo kakvih upita korisnika putem obrazaca za kontakt koji su korisnicima na raspolaganju na mrežnim stranicama trgovačkog društva.
 7. Slanje biltena web-stranice.
 8. Izrada profila u svrhu promidžbe i istraživanja.

4. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova ili zakonitost obrade vaših osobnih podataka proizlazi iz izričite privole koju dajete AC Marci u navedene svrhe.

5. Prijenos podataka

Vaše podatke proslijedit ćemo ostalim trgovačkim društvima AC Marce i ti podaci mogu se ustupiti u slučaju postojanja pravne obveze.

6. Rok za čuvanje podataka:

Korisnički podaci čuvaju se dok postoji svrha za koju su prvotno prikupljeni, poštujući u svakom trenutku načelo vremenskog ograničenja čuvanja podataka ili dok korisnik ne zatraži brisanje podataka, poštujući vremensko razdoblje potrebno za ispunjavanje pravnih obveza.

7. Mjere sigurnosti i kontrola pristupa:

AC Marca usvojila je sve tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčila sigurnost i integritet osobnih podataka koje obrađuje te izbjegla gubitak, izmjenu i/ili pristup od strane trećih neautoriziranih strana.

Web-stranica koristi uvriježenu tehnologiju zaštite podataka kao što su vatrozid, postupak kontrole pristupa i metode šifriranja s ciljem da se izbjegne neautorizirani pristup podacima.

Za postizanje tog cilja, korisnik/klijent prihvaća da AC Marca dobije podatke u svrhu odgovarajuće autentikacije kontrole pristupa.

8. Vaša prava

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađuje li AC Marca vaše osobne podatke.

Također, imate pravo pristupiti vašim osobnim podacima kao i zatražiti ispravak netočnih podataka ili, prema potrebi, zatražiti brisanje podataka kada, između ostaloga, ti podaci više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prvotno prikupljeni. U određenim okolnostima možete zatražiti ograničenu obradu podataka. U tom slučaju podatke čuvamo samo za potrebe obrade reklamacija.

U određenim okolnostima i iz razloga povezanih s vašom konkretnom situacijom, možete zatražiti da se vaši podaci ne obrađuju. AC Marca prestat će s obradom podataka, osim u slučaju uvjerljivih zakonitih razloga ili u slučaju obrade reklamacija.

Nadalje, imate pravo na prenosivost podataka kao i na povlačenje privola danih u bilo kojem trenutku, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli danoj prije povlačenja iste.

Ako želite ostvariti bilo koje pravo, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem e-pošte dpo@acmarca.com.

Ne zaboravite uz zahtjev priložiti i sljedeće podatke: ime i prezime, adresa elektroničke pošte koju koristite za račun ili portal koji je predmet vašeg zahtjeva.

9. Maloljetni korisnici

U slučaju da maloljetna osoba pošalje osobne podatke putem ove web-stranice, AC Marca ne preuzima odgovornost budući da obrasci nisu namijenjeni maloljetnim osobama.

Zakonski skrbnici maloljetne osobe imaju pravo zatražiti pristup, ispravak i brisanje podataka putem pisanog i potpisanog zahtjeva koji sadržava ime, prezime i broj identifikacijske iskaznice uz točne upute za daljnje postupanje. Zahtjev se šalje službeniku za zaštitu podataka na adresu e-pošte dpo@acmarca.com.

Naposljetku, obavještavamo vas da se možete obratiti španjolskoj Agenciji za zaštitu podataka u slučaju reklamacija koje su povezane s obradom vaših osobnih podataka.

10. Obveze AC Marce

Svi podaci koji se traže putem web-stranice su obvezni budući da su potrebni za pružanje optimalne usluge korisnicima. U slučaju nepotpunih podataka, AC Marca ne jamči da će tražene informacije i usluge biti potpuno prilagođene vašim potrebama.

U svakom trenutku možemo izmijeniti važeću Politiku privatnosti. Prava koja pripadaju korisnicima u skladu s važećom Politikom privatnosti neće biti predmet nikakvih ograničenja bez izričite privole korisnika.

Na ovoj web-stranici objavit ćemo sve izmjene važeće Politike privatnosti. U slučaju većih izmjena obavijest o tome bit će izravnija (primjerice, poslat ćemo obavijest putem e-pošte ako izmjene utječu na određene usluge). Osim toga, pohranit ćemo prethodne verzije važeće Politike privatnosti kako biste se mogli informirati.